Tuesday , 19 September 2017

Dušo, ako bankrotiram, da li ćeš me i dalje voleti?