Wednesday , 18 October 2017

Kad lečeni alkoholičar vidi da komšija peče rakiju