Friday , 20 October 2017

Kad nafuranoj maloj kažeš da je glupa