Kad oćeš da isprozivaš ribu da mnogo priča, a onda te ona oduva ovako!

ovako