Kad shvatiš minutu poslije izlaska sa ispita da si pogrešno zaokružio pitanje