Wednesday , 18 October 2017

Kad shvatiš minutu poslije izlaska sa ispita da si pogrešno zaokružio pitanje