Monday , 25 September 2017

Kad ste zajedno a pored vas prolazi glupaca koja mu se non-stop nabacuje