Kad u kafani dođe vreme da sem tebe još neko obrne turu