Kada je ona tebi prva, a ti njoj ni ona sama ne zna koji

prva