Kate Upton – James Weber Studio Photoshoot

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber

Kate-Upton---James-Weber