Thursday , 23 November 2017

Sine, stvarno mislim da nije u redu da već u 7-om rauredu pušiš…