Kada se ortaku hvališ da si našao nikad bolji posao, a onda se ovako ispališ!

ortak