Tuesday , 26 September 2017

Kada ti riba kaže da se zoveš kao njen bivši, a ti je isprozivaš najgore!

riba