Monday , 23 October 2017

Ono kada te profesor pita nešto na času, a ti se praviš kao da znaš možda