Friday , 15 December 2017

Student je dobio 0 poena na ispitu, ali nije dao netačan odgovor ni na jedno pitanje

Leave a Reply