Friday , 17 November 2017

Kad izađeš iz sale prvi posle ispita, a druga grupa nagrne da im kažeš koja su ti pitanja bila